วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สิงห์สามขวัญงาแกะ ในกรอบรูปหัวใจ หลวงพ่อเดิม