วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

พระรอดแห่งเมืองหริภุญไชย (ลำพูน) เป็นพระที่มีอายุเก่าที่สุดในชุดเบญจภาคี คือมีอายุประมาณ 1,200 -1,300 ปี สร้างโดยพระนางจามเทวี เป็นพระเนื้อดินเผาขนาดเล็กศิลปะแบบผสมระหว่างทวาราวดี/ลพบุรี/ลังกาที่งดงามมาก เป็นงานศิลปนูนต่ำ ช่างบางคนเรียกงานปั้นแปะหมายถึงตอนตกแต่งลายละเอียดบางส่วน จะปั้นดินแล้วบีบให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ แล้วแปะลงไป เนื้อพระรอดแยกได้ 2 ประเภทคือเนื้อดินดิบและดินเผา เนื้อดินดิบคือทำจากดินศิลาธิคุณ ซึ่งเนื้อใกล้เคียงพระสมเด็จมาก ส่วนเนื้อดินเผาจะใช้ดินเหนียวผสมว่านและมวลสารต่างๆแล้วนำไปเผา ซึ่งจะได้พระรอดสีต่างกันตามความร้อนขณะที่เผา เรื่องของพระรอดมีรายละเอียดปลีกย่อยมากน่าศึกษา