วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

"เล่นสมเด็จเสร็จทุกราย" เป็นคำยอดนิยมที่ใช้กัน ถ้าเราเล่นสมเด็จตามตลาดการค้าพระ ก็เสร็จครับ เพราะเป็นธุรกิจซื้อถูกขายแพง ที่ว่าองค์หนึ่งเป็นแสนเป็นล้านนั้น คือราคาที่ซื้อเขาครับ แต่ของเราเอาไปขายให้เขา จะเป็นอีกราคา(ถ้าเขายอมซื้อนะครับ) เป็นราคาขนม แต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ซื้อเข้าโดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ ผิดพิมพ์ พิมพ์ใช่เนื้อไม่ใช่ หรือยังไม่ชอบ ก็ว่ากันไปต่างๆนาๆ คือสรุปไม่เอานั่นเอง เจ้าของพระก็จะมึนกลับไป พวกพ่อค้าพระจะมีสายหาพระส่งให้เขา หรือเรียกคนเดินพระ พวกนี้ก็จะหาพระตามตลาดหรือบ้านทั่วๆไปนำไปเสนอองค์ละไม่กี่ตังค์ อย่างที่ว่าซื้อถูกขายแพง เราจะไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะเป็นอาชีพของเขา แต่ถ้าเราเก็บพระสมเด็จด้วยความศรัทธา เก็บเพราะอยากเก็บจริงๆศึกษาหาความรู้จริงๆ สำเร็จทุกรายครับ เพราะท่านสมเด็จโตท่านสร้างพระไว้แยะมาก มีทั้งดิน ชิน ผงฯลฯ ไม่มีใครที่ทราบหมดว่าท่านสร้างอะไรไว้บ้าง การดูพระสมเด็จว่าพระองค์นั้นเป็นของท่านหรือไม่นั้นไม่ยาก ถ้าเราเข้าใจเรื่องมวลสาร เพราะท่านจะใช้ส่วนผสมเดิมๆ มากน้อยต่างกัน แต่ส่วนผสมจะเหมือนเดิม เปลี่ยนแต่เนื้อพื้น เช่นเนื้อปูน เนื้อข้าวสุก เนื้อผงใบลาน เนื้อชานหมาก เนื้อเทียนชัย หรือเนื้อใดๆก็ตามแต่ส่วนผสมจะเหมือนเดิมเสมอ ดังนั้นถ้าเรามีความเข้าใจเราก็จะแยกพระของท่านออก ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์อะไร หรือเนื้ออะไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องไปจำว่าซุ้มต้องใหญ่ ไหล่ต้องยก ตัดตกชิดซุ้มอะไรพวกนั้น เอาแค่ว่าเป็นพระที่ท่านสร้างก็พอ ถ้าเล่นสมเด็จแบบนี้ สำเร็จทุกรายครับ