วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม พระองค์นี้เป็นพระเก่าเก็บที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่เคยผ่านการใช้ แม่พิมพ์หลวงวิจาณ์