วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ท่านเกิดวันพฤหัส ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีวอก จ.ศ. ๑๑๕๐ ตรงกับวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๓๓๑ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ของทุกปีจึงเป็นวันคล้ายวันเกิดท่าน ถ้าท่านมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบัน ท่านจะมีอายุขณะนี้ ๒๒๙ ปี วันนี้จึงถือโอกาสนำรูปเหมือนของท่านมาลงให้ชม เป็นรูปหล่อรอยองค์เนื้อสัมฤทธิ์หน้าตัก ๕ นิ้ว ใต้ฐานติดผนึกพระสมเด็จไว้ ๕ องค์ มีรอยจารลงบนสังฆาฏิตลอด หน้าจรดหลัง