วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

พระสมเด็จพิมพ์ทรงเจดีย์เนื้อผงใบลาน