วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

วันนี้วันจักรี จึงขอนำพระองค์นี้มาลงให้ชม พระองค์นี้เข้าใจว่าน่าจะสร้างฉลองการครองราชครั้งที่๒ ของรัชกาลที่๕ เมื่อปีพ.ศ.๒๔๑๖ ซึ่งในครั้งนั้นได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายชนิด รวมถึงพระกริ่งด้วยซึ่งสอดคล้องกับ การออกแบบพระปรมาภิไธยย่อ จปร ประจำรัชกาลที่๕ ที่ออกแบบไว้ใน ปีพ.ศ.๒๔๑๖เช่นกัน ออกแบบโดยหม่อมเจ้าประวิช (ต๋ง) ชุมสายในกรมขุนราชสีหวิกรม ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถ ในด้านศิลปแขนงต่างๆในยุคนั้นเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับเจ้าฟ้าอิศราพงษ์ หม่อมเจ้าประวิชได้สร้างผลงานไว้มากมายอย่างเช่นตราแผ่นดินที่ใช้กันถึงยุคปัจจุบันเป็นต้น ในยุคถัดมาก็มีเจ้าฟ้าที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะ แขนงต่างๆอีกท่านหนึ่งคือ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ท่านได้สร้างความเจริญรุ่งเรื่องในด้านศิลปะให้กับประเทศไทยอย่างมาก ท่านเป็นผู้ออกแบบพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่๖-๗ ผลงานของท่านมีมากมายเกินกว่าจะกล่าวได้หมด