วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อกวี พระองค์นี้ลงรักน้ำเกลี้ยงมาแต่เดิม และยังไม่ผ่านการใช้เป็นพระเก่าเก็บ