วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พระผงสุพรรณ กรุวัดพระศรีมหาธาตุ เป็นหนึ่งในพระชุดเบญจภาคี สาเหตุที่เรียกพระผงสุพรรณ ทั้งๆที่เป็นพระเนื้อดินเผานั้น เหตุมาจากคำจารึกในแผ่นลานทอง กล่าวถึงการสร้างพระจากผงว่านเกสรดอกไม้อันศักสิทธิ์ จึงเรียกขานกันว่า ผงสุพรรณเรื่อยมา พระผงสุพรรณแบ่งออกได้เป็น ๓ พิมพ์คือ พิมพ์หน้าแก่ หน้ากลาง และหน้าหนุ่ม