วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ปิดทองร่องชาด