วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนื้อว่าน พ.ศ.๒๔๙๗ พิมพ์ใหญ่หัวขีด