วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี พ.ศ.๒๔๙๗ ผู้ริเริ่มในการสร้างคือพระอาจารย์ทิม เจ้าอาวาสวัดช้างให้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยมีนายอนันต์ คณรนุรักษ์ คหบดีชาวใต้ร่วมด้วย จุดประสงค์ในการสร้าง เพื่อนำรายได้จากผู้บริจาคทรัพย์ นำไปสร้างพระอุโบสถวัดช้างให้ซึ่งวางศิลาฤกษ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๕ ยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีอาจารย์นอง วัดทรายขาวเป็นธุระจัดหาว่านชนิดต่างๆรวมทั้งดินกากยายักษ์ มาเป็นส่วนผสมในการสร้างพระ การสร้างพระชุดนี้เริ่มพิมพ์พระตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๔๙๗ จนถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๗ ใช้เวลาเกือบ ๑ เดือน ได้พระทั้งหมด ๖๔,๐๐๐ องค์ ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้คือ ๘๔,๐๐๐ องค์ เหตุเพราะไม่ทันฤกษ์พิธีปลุกเสก ทำพิธีปลุกเสกเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๗ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๕ เวลาเที่ยงตรง ในพิธีพระอาจารย์ทิมเป็นประธาน ได้อาราธนาอัญเชิญดวงวิญญาณของหลวงปู่ทวดมาร่วมพิธีปลุกเสก พร้อมคณาจารย์หลายท่าน คือ หลวงพ่อสงฆ์ โฆษะโก เจ้าอาวาสวัดพระโคะ พระอุปัชฌาย์ดำ ดิษโร เจ้าอาวาสวัดศิลาลอย และ อาจารย์นอง วัดทรายขาว ทำพิธีแล้วเสร็จเวลา ๑๕.๓๐ น. ของวันนั้น มวลสารในเนื้อพระประกอบด้วย ๑.ว่าน๑๐๘ ๒.ปูนขาว ๓.กล้วยป่า ๔.ผงธูป ๕.คราบไคลสถานที่บรรจุอัฐิหลวงปู่ทวด ๖.แร่ ๗.ดินกากยายักษ์ ๘.ดอกไม้แห้ง ๙.น้ำพระพุทธมนต์ฯลฯ การแบ่งพิมพ์ทรงแบ่งเป็ย ๓ ขนาดคือ ใหญ่ กลาง และเล็ก (พิมพ์พะรอด) และยังมีพิมพ์พิเศษสี่เหลี่ยมกรรมการหลังสถูป (กลักไม้ขีด) และพระบูชาหลวงปู่ทวดเนื้อว่าหน้าตัก ๑.๕ นิ้วและ ๓ นิ้วอีกด้วย * ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือ "รวมพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดวัดช้างให้" รียบเรียงบทความโดย ม.ร.ว.อภิเดช อาภากร