วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เส้นด้าย