วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีย์