วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ

เดิมทีพระพิมพ์นี้สมัยท่านสมเด็จโตจะเรียกพระพิมพ์นี้ว่า "พิมพ์เจดีย์" ต่อมาในยุคของท่านจอมพลถนอม ได้สร้างล้อพระพิมพ์นี้ขึ้นและเป็นที่นิยมของคนยุคนั้น รวมทั้งท่านจอมพลถนอมได้แขวนพระพิมพ์เจดีย์นี้ด้วย คนยุคหลังเลยเรียกพระพิมพ์นี้ว่า "พิมพ์ยอดขุนพล" มาจนทุกวันนี้