วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พิเศษ