วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่

พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ ยินดีมอบให้กับผู้ทำบุญ ๑๐,๐๐๐ บาท จะได้ ๑ องค์ มีจำนวน ๓ องค์