วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พระรอดลำพูน พิมพ์ใหญ่

พระรอดลำพูน พิมพ์ใหญ่ ยินดีมอบให้กับผู้ทำบุญ ๑๐,๐๐๐ บาทได้ ๑ องค์ มีจำนวน ๕ องค์