วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์แขนอ่อน

พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์แขนอ่อนเนื้อพระเป็นเนื้อดินขาวเคลือบด้วยน้ำยาแบบสุโขทัย ศิลปะช่างอยุธยาอายุพระประมาณ ๖๐๐ ปี พบที่วัดใหญ่ชัยมงคล วัดนี้แต่เดิมมีชื่อว่า วัดป่าแก้ว วัดนี้สันนิฐานว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นผู้สร้างราวปี พ.ศ.๑๘๔๘-๑๙๐๓ ส่วนพระขุนแผนนั้นตามประวัติว่า เมื่อพระนเรศวรทรงกระทำยุทธหหัตถีเอาชนะพระมหาอุปราชาได้แล้ว
พระสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว (พระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวร) รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการไทยทั้งปวง พร้อมใจกันสร้างพระขุนแผนเคลือบ และสร้างพระเจดีย์ใหญ่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติยศ แด่องค์สมเด็จพระนรเศวร และได้เปลี่ยนชื่อวัดจาก"วัดป่าแก้ว"มาเป็น"วัดใหญ่ชัยมงคล" จนทุกวันนี้

น้ำยาที่เคลือบจะเคลือบเฉพาะด้านหน้า ด้านหลังไม่เคลือบ ส่วนด้านหลังจะเป็นรอยลายนิ้วมือกด พระขุนแผนเคลือบกรุนี้มี ๒ พิมพ์ คือพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก 
(แขนอ่อน) พระชุดนี้จะมีการปิดทองก่อนลงกรุด้วย
พระที่ขึ้นจากกรุวัดใหญ่ชัยมงคล ไม่หักไม่ชำรุดมีประมาณ ๒๐๐ องค์ กรุอื่นๆอีกประมาณ ๑๐๐ องค์ รวมเป็น ๓๐๐ องค์
 
สิ่งที่ผู้เขียนสังเกตุเจอคือ แสงสะท้อนของน้ำยาเคลือบจะแววออกสีรุ้ง และรักบางแห้งลนิทรอยแตกรานของน้ำเคลือบเป็น ๒ ชั้น ส่วนทฤษฎีที่ว่าพระแท้เอานิ้วลูบสัมผัสด้านหลังจะนุ่มคล้ายกำมะหยี่ก็เป็นเช่นนั้นจริง แต่จะชี้ว่าเป็นพระเก่าไม่ได้ เพราะพระสร้างเรียนแบบยุคนี้เอานิ้วลูบก็เป็นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นดูด้วยวิธีนี้ไม่ได้ครับ