วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม