วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พระสมเด็จเกศไชโย พิมพ์หกชั้นอกร่อง

พระสมเด็จเกศไชโย พิมพ์หกชั้นอกร่องเป็นหนึ่งในสามพิมพ์นิยม พระพิมพ์นี้จะตัดขอบกว้าง ส่วนมากจะเป็นพระเนื้อแก่น้ำมัน  เมื่อผ่านการใช้ผิวน้ำมันก็จะค่อยๆหมดไป ส่วนเนื้อขาวมีน้อยกว่า จะต่างจากพิมพ์หกชั้นอกตันที่มีเนื้อขาวมากกว่าเนื้อแก่น้ำมัน พระพิมพ์หกชั้นอกร่องนั้นเท่าที่พบมีมากกว่า ๒ พิมพ์ ต่างกันที่ลายละเอียดปีกย่อยเช่น เส้นพระอังสา (อก) จะเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายมุมสามเหลี่ยมบรรจบที่พระศอ (คอ) เช่นพระองค์ที่ลงไว้ ส่วนอีกพิมพ์ เส้นพระอังสา (อก) จะเป็นเส้นตรง
บางท่านไม่ทราบใช้จำตำหนิพิมพ์แค่พิมพ์เดียว พอพบอีกพิมพ์ตำหนิต่างออกไปไม่ตรงกับที่จำไว้ แต่ธรรมชาติได้เนื้อได้ก็จะสับสน ถ้าจะจำตำหนิพระสมเด็จต้องศึกษาให้มากเพราะพระสมเด็จมีรายละเอียดปีกย่อยมาก เช่นในหนึ่งพิมพ์ก็จะมีสามขนาด
คือใหญ่ กลางและเล็ก บางพิมพ์ในแต่ละขนาดก็มีแม่พิมพ์มากกว่าหนึ่งพิมพ์ ถ้าจะจำตำหนิพิมพ์จะลำบากมากนอกเสียจากกลุ่มพุทธพาณิชก็ต้องว่ากันตามที่กฏเขาตั้งไว้ แต่ส่วนที่เก็บด้วยศรัทธาไม่เกี่ยวกับพุทธพาณิช อยากแนะนำให้ดูพระด้วยความเข้าใจในเนื้อหาและธรรมชาติมากกว่าการท่องจำตำหนิพิมพ์ ท่านจะได้ของดีในราคาประหยัดไว้บูชา