วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม ๒

วันนี้ให้ดูพิมพ์เกศบัวตูมอีก องค์นี้มีเส้นแซมใต้พระเพลา (ตัก) หนึ่งเส้น บางองค์ไม่มีเส้นแซมเลยก็มี สำหรับองค์ที่ไม่มีเส้นแซมจะคล้ายพิมพ์ทรงเจดีย์ วิธีแยกพิมพ์ให้ดูที่พระโมลี (จุก) บนพระเศียรพิมพ์เกศบัวตูมจะมีพระโมลีทุกองค์ ส่วนพิมพ์ทรงเจดีย์จะเป็นเกศขึ้นจากพระเศียรเลย จะไม่มีพระโมลีขั้น