วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วันนี้มาบอกบุญ

วันนี้ขออนุญาติบอกบุญกับเพื่อนๆ โดยเฉพาะผู้ที่ชอบทำบุญ โดยพระครูภาวนาต้องการซื้อที่ดินเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม ที่ จ.ชัยภูมิ ผู้เขียนในฐานะศิษย์และ
กลุ่มญาติธรรมจึงช่วยท่านบอกบุญอีกทางหนึ่ง ซึ่งมีรายละเอียดตามด้านล่างที่ลงไว้นี้