วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พระสมเด็จวัดระฆัง ปิดทองร่องชาด

พระสมเด็จวัดระฆัง ปิดทองร่องชาดเป็นพระเก่าฝีมือช่างสิบหมู่แกะพิมพ์ ยินดีมอบให้กับผู้ทำบุญ ๑,๕๐๐ บาท จะได้ ๑ องค์ มีจำนวน ๕ องค์