วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พระปิดตาหลวงพ่อครน วัดบางแซะเนื้องาแกะ