วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พระกริ่งปวเรศปี พ.ศ.๒๔๓๔ เนื้อสัมฤทธิ์โชค

พระกรื่งปวเรศองค์นี้ สร้างปี พ.ศ.๒๔๓๔  เนื้อสัมฤทธิ์โชค (วรรณะภายในสีจำปา) บางท่านเรียกพิมพ์ "สมบูรณ์ พูนสุข"
เม็ดกริ่งเหล็กไหล โค๊ดลับตามที่เขาสะสมกัน ความจริงที่ผู้เขียนดูแล้วเข้าใจว่าผู้สร้างไม่ได้ตั้งใจทำโค๊ตลับไว้
แต่เป็นตำหนิของเครื่องมือที่จับพระเวลาแต่งมากกว่า จะมอบให้กับผู้ทำบุญ ๕๐,๐๐๐ บาทมีจำนวน ๒ องค์