วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ นิยม

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ พระชุดนี้เป็นพระเก่าเก็บทั้ง ๕ องค์และเป็นพิมพ์นิยมที่ไม่เคยผ่านการใข้มาเลย ถ้าได้ส่องขยายดูจะเห็นมวลสารและความหนึกของเนื้อว่าถึงยุค ยินดีมอบให้กับผู้ทำบุญ ๑๐,๐๐๐ บาทจะได้ ๑ องค์ มีจำนวน ๕ องค์