วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพใหญ่อกกระบอก

พระสมเด็จพิมพ์อกกระบอกองค์นี้เป็นฝีมือแกะพิมพ์ของช่างสิบหมู่ เนื้อผงผสมข้าวสุกเนื้อดูหนึกนุ่ม มีรอยปริและรอยแตกระแหงให้เห็นตามพื้นผนัง