วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่อกวี

พระสมเด็จอกวีองค์นี้เป็นพิมพ์นิยม เนื้อแก่ปูนสุกจึงดูหนึกแกร่งจัดอยู่ในกลุ่มเนื้อมาตราฐานทั่วไปคือพบบ่อย องค์พระได้ลงรักน้ำเกลี้ยงและปิดทองเอาไว้แต่เดิม
รักทองได้หลุดล่อนตามกาลเวลา พระองค์นี้ดูโดยรวมสวยพองาม