วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขออนุโมทนาบุญ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา กลุ่มญาติธรรมได้ไปทอดผ้าป่าซื้อที่ดินสร้างสถานปฏิบัติธรรม "๔๕๖ วิปัสสนาป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ" ตามที่ผู้เขียนเคยบอกบุญไว้ งานนี้ผู้เขียนไม่ได้ไปด้วยเพราะติดธุระ ก็ขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ช่วยกันทำให้งานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีครับ