วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์

พระสมเด็จพิมพ์เจดีย์องค์นี้ลักษณะใกล้เคียงกับของกรุวัดบางขุนพรหม แต่องค์นี้เป็นของวัดระฆังยุคกลาง เพราะตัวประสานเนื้อพระใช้น้ำอ้อยเคี่ยวเป็นตัวประสาน ส่วนของกรุวัดบางขุนพรหมจะใช้น้ำมันตั้งอิ้วเป็นตัวประสาน
พระองค์นี้เคยลงรักปิดทองร่องชาดมาก่อน ปัจจุบันได้หลุดล่อนไปตามกาลเวลา แต่ยังคงทิ้งร่องรอยไว้ที่ซอกแขนด้านซ้ายขององค์พระให้ได้เห็น ซึ่งการลงรักปิดทองลักษณะนี้เป็นฝีมือช่างสิบหมู่ คือลงชาดก่อนทับด้วยรักดำแล้วปิดทอง 

ส่วนอายุของพระองค์นี้ต้องมากกว่า ๑๕๐ ปีแน่นอนวิธีคำนวนคือการใช้น้ำมันตั้งอิ้วเริ่มใช้ปี พ.ศ.๒๔๐๗ แต่องค์นี้ใช้น้ำอ้อยเคี่ยวก็หมายความว่าสร้างก่อนปี พ.ศ.๒๔๐๗ แล้วรู้ได้อย่างไรว่าเริ่มใช้น้ำมันตั้งอิ้ว พ.ศ.๒๔๐๗ ก็เพราะหลวงวิจาร เจียรนัยมาเริ่มแกะพิมพ์ถวายท่านพร้อมแนะนำให้ใช้น้ำมันตั้งอิ้วเป็นตัวประสานเนื้อพระ หลังจากท่านได้เป็นสมเด็จแล้วซึ่งท่านได้เป็นสมเด็จในปี พ.ศ.๒๔๐๗ เพราะฉะนั้นพระองค์นี้จึงสร้างก่อนปี พ.ศ.๒๔๐๗ ก็เป็นเช่นนี้แล.