วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระกริ่งปวเรศจีวรลายจุด พ.ศ.๒๔๓๔

พระกริ่งปวเรศนั้น ปัจจุบันมีความเชื่อแบ่งเป็น ๒ กลุ่มคือ ๑,กลุ่มที่เชื่อว่าสร้างจำนวนน้อยเป็นพระในตำนาน ส่วนกลุ่มที่๒,เชื่อว่าสร้างไว้ ๑๑ วาระมีจำนวนพอสมควร 
ผู้เขียนอยู่ในกลุ่มที่ ๒ ข้อมูลรายละเอียดหาอ่านได้จากบทความของ ดร.ณัฐชัย เลิศรัตนพล ท่านเป็นคนแรกๆที่นำข้อมูลมาเผยแพร่.


พระที่สร้างทั้ง ๑๑ วาระนั้นส่วนใหญ่จะทาน้ำมันปืนเคลือบไว้ที่ผิว ส่วนหมุดที่เห็นนั้นเป็นทองคำ

พระองค์นี้มีขนาดใหญ่กว่าพระกริ่งทั่วไป ตามที่เทียบให้ดู