วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระรอดหลากสี

พระรอดองค์นี้นอกจากหลากสีแล้ว ยังมีความเหี่ยวย่นไว้ไห้เห็นชัดเจน