วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระกริ่งสวนเต่าที่รัชกาลที่ ๕


พระกริ่งสวนเต่า เป็นพระที่รัชกาลที่ ๕ ท่านสร้างเพื่อพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารใกล้ชิด โดยจัดพระราชพิธีเทหล่อ ณ บริเวณสวนเต่า ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประมาณปี พ.ศ.๒๔๕๑ ผู้เขียนไม่สันทัดเรื่องพระกริ่งสวนเต่า แต่มีอยู่เห็นผิวโลหะเป็นสัมฤทธิ์เก่าดี จึงนำมาให้ชมกันอย่ายึดติดนะครับ
เพราะพระองค์นี้ผู้เขียนก็ไม่มั่นใจ คิดว่าลงให้ดูเพลินๆแล้วกัน