วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระสมเด็จพิมพ์ โมคคัลลาน์-สารีบุตร