วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระกริ่งน้ำท่วมวัดสุทัศน์ฯ เนื้อแดงปี ๒๔๘๕

พระกริ่งน้ำท่วมนี้สร้างเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๕ ซี่งปีนั้นเกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ การทำพิธีหล่อพระในวันนั้นน้ำก็กำลังท่วมอยู่ จึงเรียกพระกริ่งชุดนี้ว่า "พระกริ่งน้ำท่วม" การหล่อพระในวันนั้นได้ทำ ๒ ช่วง คือช่วงเช้าท่านเจ้าคุณศรี (สนธ์)ได้จัดพิธีเททองหล่อ พระช่วงเช้านี้เนื้อจะออกเหลือง หล่อได้ ๘๐๐ องค์ ส่วนช่วงบ่ายเนื้อที่หล่อจะออกสีแดง หล่อได้ ๕๐๐ องค์รวมหล่อได้ทั้งหมด ๑,๓๐๐ องค์ ส่วนโค๊ตนั้นมีทั้งตอกและไม่ตอก ลักษณะโค๊ตจะเป็นวงลีมีใส้ในคล้ายไข่มด อยู่ด้านหลังซอกแขนด้านขวาและตรงฐานด้านหลังใกล้ๆกันเป็น ๒ โค๊ต บางองค์ก็ตอกโค๊ตเดียว สรุปว่าพระรุ่นนี้มี ๒ เนื้อ โค๊ตมีแบบ ๑ โค๊ต ๒ โค๊ต และไม่ได้ตอกโค๊ต