วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระสมเด็จพิมพ์รูปเจดีย์

พระองค์นี้เป็นพระยุคต้น เนื้อข้าวสุกผสมผง คำว่า"พระยุคต้น"นั้นหมายถึงพระที่ท่านสมเด็จโตสร้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๓๕๒-๒๓๖๗ คือนับตั้งแต่รัชกาลที่๒ ขึ้นครองราช ปีพ.ศ.๒๓๕๒ ตอนนั้นท่านอายุ ๒๑ ปี จนสิ้นยุครัชกาลที่๒ คือปี พ.ศ.๒๓๖๗ เป็นเวลา ๑๕ ปี ส่วนยุคกลางนับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๓๖๗-๒๓๙๔ คือในยุคสมัยรัชกาลที่๓ เป็นเวลา ๒๗ ปี ส่วนยุคปลายนับจากปีพ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๑๕ คือในสมัยรัชกาลที่๔ ถึงต้นรัชกาลที่๕ ท่านมรณะภาพปี พ.ศ.๒๔๑๕ ส่วนพระพิมพ์นิยมในปัจจุบันจะนับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๐๗-๒๔๑๕ เพราะปีพ.ศ.๒๔๐๗เป็นปีที่ท่านได้เป็นสมเด็จ และหลวง"วิจาร เจียรนัย" เริ่มแกะแม่พิมพ์ให้และได้แนะนำให้ผสมน้ำมันตั้งอิ้วลงไปในเนื้อพระ เพื่อให้พระมีความคงทนมากขึ้นในปีนี้ด้วย.