วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระสมเด็จ พิมพ์พระเจ้าสิบชาติ

ช่วงนี้อยากให้ดูพระพิมพ์พิเศษกันบ้าง เพราะเป็นพระที่สมเด็จโตท่านได้สร้างไว้เช่นกัน สำหรับผู้ที่ต้องการพระที่ท่านสร้างโดยไม่กำหนดพิมพ์เมื่อเจอจะได้เก็บไว้บูชา พระนอกพิมพ์เหล่านี้มีจำนวนมากแต่คนทั่วไป ส่วนใหญ่แล้วไม่ทราบก็จะตามเก็บสะสมแต่พิมพ์นิยมที่รู้จักกัน มีคนบางกลุ่มจะแขวนบูชาพระเหล่านี้ เพราะโอกาสปลอมน้อยมากก็เลยอยากนำพระเหล่านี้มาให้ชมกัน
พระพิมพ์พระเจ้าสิบชาตินี้ เท่าที่ผู้เขียนได้พบก็มีอยู่หลายแม่พิมพ์ พระองค์นี้เป็นพระยุคกลางเนื้อผงผสมข้าวสุก.