วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ

พระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์ฐานชั้นเดียว หรือพิมพ์พิเศษนี้ท่านสร้างไว้ประมาณปี พ.ศ.๒๔๐๙ เป็นงานฝีมือช่างหลวงแกะพิมพ์ ช่างที่แกะพิมพ์ท่านนี้ได้แกะแม่พิมพ์ไว้หลายแบบ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อเจอก็จะทราบว่าเป็นฝีมือการแกะแม่พิมพ์ของท่านนี้ ส่วนเนื้อเป็นเนื้อผงผสมข้าวสุกและปูนเปลือกหอย สภาพสมบูรณ์