วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระกริ่งปวเรศ ๒๔๓๔ จีวรลายดอก