วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม ลงรักปิดทองร่องชาด

พระองค์นี้เป็นพระเนื้อแก่ปูนสุกเนื้อและพิมพ์เป็นของกรุวัดบางขุนพรหม แต่ลงรักปิดทองร่องชาดแบบงานช่างหลวง (แปลก)