วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ใหญ่ ลงรักปิดทอง

พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้ ลงรักน้ำเกลี้ยงปิดทองมาแต่เดิม รักทองได้หลุดร่อนตามการเวลา ช่อใต้ฐานใหญ่รอยตะไบเป็นแบบการแต่งตะไบโบราณ คือเส้นและความลึกของตะไบเส้นจะใหญ่และลึกสลับกับเส้นบางเล็กไม่เป็นระเบียบเหมือนสมัยนี้ พระองค์นี้เป็นพระเก่าเก็บยังไม่เคยผ่านการใช้มาก่อน.