วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

พระกริ่งกรมพระยาปวเรศ ปีพ.ศ.๒๔๑๗

พระกริ่งกรมพระยาปวเรศ ปีพ.ศ.๒๔๑๗ เนื้อสัมฤทธิ์เดช ปัจจุบันเรียกสั้นๆว่า "พระกริ่งปวเรศ" พระนามเดิมในปีพ.ศ.๒๓๙๔ พระนามว่า "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฤกษ์ กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ์" พระกริ่งที่ท่านสร้างในยุคนั้น (พ.ศ.๒๓๙๔-พ.ศ.๒๔๑๕) จะเรียกในนาม "พระกริ่งบวรรังสี" และท่านได้เปลี่ยนพระนามใหม่ในปี
พ.ศ.๒๔๑๖ เพราะได้เลื่อนพระอิสริยยศขึ้นเป็น "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์" ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๓๔ ท่านทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท่านประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร สิ้นพระชนเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๓๕ พระชนมายุได้ ๘๓ พรรษา ๑๓ วัน
ผนวชเป็นพระภิกษุได้ ๖๔ พรรษา