วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

พระกริ่งกรมพระยาปวเรศปี พ.ศ.๒๔๑๗

วันนี้ให้ชมพระกริ่งกรมพระยาปวเรศ ๒๔๑๗ อีกองค์ พระเหล่านี้ผ่านการแต่งทุกองค์ โครงใหญ่โดยรวมจะเหมือนกัน แต่ถ้าสังเกตุดูดีๆ ลายละเอียดจะต่างกัน 
เพราะเป็นงานฝีมือที่ตกแต่งทีละองค์