วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

พระกริ่งปวเรศพิมพ์แต่งจีวรลายดอก

พระกริ่งปวเรศพิมพ์แต่งจีวรลายดอก พระพิมพ์นี้เท่าที่ผู้เขียนค้นข้อมูลได้สร้างไว้หลายวาระ แต่สำหรับองค์ที่ลงไว้นี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ.๒๔๓๔ ดูจากลายจีวรและลายมือที่จารใต้ฐาน พระชุดนี้เป็นพระที่ได้มีการพัฒนาที่ลงตัวแล้ว ทั้งการหล่อ การผสมเนื้อโลหะและฝีมือช่างที่ตกแต่งพิมพ์ เนื้อเป็นเนื้อสัมฤทธิ์เดช คือสัมฤทธิ์กลับดำ หรือนวโลหะ เป็นทองสัมฤทธิ์เนื้อเก้าคือมีส่วนผสมของโลหะ ๙ ชนิดคือ ๑.ชิน หนัก ๑ บาท ๒. จ้าวน้ำเงิน หนัก ๒ บาท ๓. เหล็กละลายตัว หนัก ๓ บาท ๔. ตะกั่วเถื่อน หนัก ๔ บาท ๕. ปรอท หนัก ๕ บาท ๖. สังกะสี หนัก ๖ บาท ๗. บริสุทธิ์ (ทองแดงเถื่อน) หนัก ๗ บาท ๘. เงิน หนัก ๘ บาท ๙. ทองคำ หนัก ๙ บาท เนื้อสัมฤทธิ์นี้ถือเป็นสัมฤทธิ์ที่สมบูรณ์ที่สุด หรือเป็นยอดของสัมฤทธิ์ เนื้อสัมฤทธิ์นี้เนื้อในจะมีวรรณะสีจำปาแก่หรือสีนาก ผิวนอกกลับดำดั่งนิลดำ เนื้อสัมฤทธิ์นี้ให้คุณด้านมหาอุตม์ อำนาจตบะเดชะ มหานิยม ลาภผล ความสำเร็จ คงกระพัน และแคล้วคลาด.