วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

พระกริ่งปวเรศ พิมพ์บัวรอบ ปี๒๔๓๔