วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ

พระองค์นี้น่าจะเป็นพระยุคกลางตอนต้น บางท่านเรียกพิมพ์ขี่ครุฑ