วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ พิมพ์รูปเจดีย์

พระองค์นี้เป็นพระนอกพิมพ์ยุคปลายหลังท่านได้เป็นสมเด็จแล้วคือสร้างหลังปี พ.ศ.๒๔๐๗ เหตุที่บอกอย่างนี้เพราะพระองค์นี้ใช้น้ำมันตั้งอิ้วเป็นตัวประสาน น้ำมันตั้งอิ้วนี้เริ่มใช้ประมาณปี พ.ศ.๒๔๐๗ โดยการแนะนำของหลวง"วิจารณ์ เจียรนัย" และในปีเดียวกันนี้ ท่านก็ได้เป็นสมเด็จด้วยเช่นกัน.