วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

พระกริ่งแบบตั้งบูชาฝีมือช่างหลวง

พระกริ่งแบบตั้งบูชาองค์นี้สันนิฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยรัชกาลที่๔-๕ เป็นฝีมือช่างหลวง มีฐานสำหรับตั้งแต่ไม่ได้อุดเม็ดกริ่งไว้ภายใน เท่าที่พบมีอยู่หลายพิมพ์