วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

พระกริ่งปวเรศปีพ.ศ.๒๔๓๔ พิมพ์แต่ง

พระกริ่งปวเรศปี ๒๔๓๔ นี้ที่รู้จักกันดีในกลุ่มที่เชื่อว่าได้สร้างไว้ ๑๑ วาระคือพิมพ์ "สมบูรณ์พููลสุข" (ดร.ณัฐชัย เลิศรัตนพล เป็นผู้ตั้งชื่อ) ในปี ๒๔๓๔ นี้ก็ยังแยกเป็นวาระต่างๆอีกหลายวาระ  พระองค์นี้เป็นพิมพ์แต่ง ด้านหลังตอกโค๊ตเม็ดงาไว้ ๑๙ โค๊ตในเม็ดงามีใส้ในเป็นรูปทรงหยดน้ำปลายชี้ลงอยู่ภายใน โค็ตเม็ดงานี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกถึงปีและวาระที่สร้าง รวมถึงใส้ในของเม็ดงาด้วย.